Członkowie stowarzyszenia:

Gen. Policji w st. spocz. Adam Rapacki

(ur. 10 grudnia 1959 w Skierniewicach) – polski generał policji, nadinspektor, od 2007 do 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2011 […]

Więcej informacji

Prof. zw. dr. hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Profesor zw. nauk prawnych, egzamin sędziowski, m.in. kierownik Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa WPiA UG (1982 – 2003), prorektor UG (1996-1999), prorektor ALK (2004-2011), […]

Więcej informacji