Pseudo-detektywi:

Głównymi celami działań Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów są: podnoszenie jakości usług detektywistycznych, dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny, podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów, reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego i gospodarczego. PSLD wdrożyło Kodeks Etyki Detektywa. Dokument ten z racji dość ogólnych norm regulujących zasady wykonywania zawodu detektywa stanowi zbiór reguł jakimi powinien kierować się Detektyw wykonując swoje czynności.

Na podstawie skarg i zażaleń przesyłanych do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów a także Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA stwierdzamy, że standardy zawodowe i etyczne wykonywania usług detektywistycznych uległy obniżeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, wracamy do koncepcji ujawniania osób posługujących się bezprawnie tytułem zawodowym prywatnego detektywa oraz wykonujących czynności detektywistyczne nierzetelnie lub z naruszeniem obowiązujących norm prawnych. W tym miejscu będziemy także publikować informacje n/t prawomocnych wyroków sądowych w sprawach z zakresu działalności detektywistycznej. Skargi kierowane do Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów są cennym źródłem wiedzy o standardach wykonywania zawodu detektywa w Polsce.