Zaproszenie do Berlina

29 września 2015r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY – CZŁONKOWIE I SYMPATYCY PSLD

W dniach 23-24.10. (październik) 2015 roku w Berlinie odbędą się warsztaty fotograficzne (w języku angielskim) organizowane przez IKD – Stowarzyszenie Międzynarodowe Detektywów a konkretnie niemieckie stowarzyszenie BID – BUND INTERNATIONALER DETEKTIVE pn.

“Investigative Photography / Preserve Evidence” – October 23/24, 2015.

Seminarium trwa 1/5 dnia i rozpoczyna się w piątek 23 października 2015 r. w godz. 10:00-18:00 ; druga część odbywa się w sobotę 24 października 2015 r. o godz. 10:00 i trwa do godz. 13:00.

Jeszcze istotne przypomnienie naszej koleżanki Grażyny Mazurskiej:
Wprawdzie w niedzielę 25 października 2015 r. są w Polsce WYBORY PARLAMENTARNE i zapewne wszyscy będziemy głosować ale – po odpowiednim zgłoszeniu można to zrobić w Berlinie w naszej ambasadzie.

Tak więc zapraszamy do skorzystania z kolejnej oferty IKD (po Letniej Szkole OKD w Rumunii) – tym razem w Niemczech ! (w załączeniu niezbędne informacje).

Przypominam także o Targach Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, o których wspomniałem na naszym spotkaniu integracyjnym w Bieszczadach „u Bunia”.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami.
Prezes PSLD

Dokument – Zaproszenie na seminarium

Szczegółowy program

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka informacyjna