XXI Nadzwyczajne Walne zebranie członków PSLD

04 listopada 2021r.

Zarząd PSLD informuje, że w dniu 26.11.2021r. zgodnie z §25 ust.3. Statutu PSLD, podjął decyzję w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSLD.

Cel:

  1. Omówienie i podjęcie decyzji na temat kierunku rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Termin:
26.11.2021. od godziny 11:00

Miejsce:
Hotel „AMBASADOR PREMIUM”
90-315 Łódź, ul. Kilińskiej 145
Wjazd na parking od strony ul. Orla
telefon: 42 6771530

Zapraszamy wszystkich Członków PSLD do aktywnego udziału.

Zgłoszenia uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSLD proszę nadsyłać na adres mailowy: biuro@psld.pl

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów