XIII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSLD

03 czerwca 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, o zwołaniu w dniu 09.06.2017 r. XIII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSLD.

Cel:

  1. Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2016 r
  2. Omówienie i zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminach PSLD
  3. Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego i wybór Rzecznika Dyscyplinarnego PSLD.

Termin:
09.06.2017 roku – godz. 10:00 – 18:00.

Miejsce:
Hotel OSSA

96-200 Rawa Mazowiecka

Miejscowość  OSSA 1

telefon: 22 826 30 82; konferencje@hotelossa.pl

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów