VII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

29 marca 2015r.

W dniu 27 marca 2015 roku, odbyło się VII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. W ocenie uczestników było to najważniejsze spotkanie od powstania organizacji. Podjęto uchwałę o wstąpieniu do IKD ( Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów) z siedzibą w Wiedniu. Prezes Stowarzyszenia wręczył Certyfikaty Członkowskie kolejnej grupie przystępujących do PSLD detektywów. Procedowano nad poszerzeniem składu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Walne Zebranie Członków nadało tytuły Honorowych Członków PSLD prof. w.dr hab Janowi Widackiemu, prof.zw. dr hab Jolancie Jabłońskiej-Bońca oraz adwokatowi Ludwikowi Żukowskiemu, który będzie jednocześnie naszym delegatem w IKD. Przyjęte zostały założenia nowych projektów realizowanych przez organizację a także główne kierunki jej dalszego rozwoju. Gościem a zarazem prelegentem drugiej części spotkania był pan Andrzej Lewiński, MInister p.o. Głównego Inspektora Danych Osobowych. Interesującą prelekcję związaną ze zmianami w kodeksie postępowania karnego wygłosił mecenas Bartłomiej Dobosiewicz. Podobnie jak w trakcie poprzednich Walnych Zebrań Członków PSLD cieszyliśmy się dużą frekwencją na obradach i aktywnością zebranych. Po zakończonej pracy odbyła się uroczysta gala połączona z kolacją.

Dziękujemy uczestnikom i gościom zaproszonym na spotkanie, gratulujemy nowo wybranym członkom Zarządu.