Termin Walnego Zgromadzenia Członków PSLD

11 stycznia 2016r.

W terminie 8-9 kwietnia 2016 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.
Szczegóły zostaną przekazane w korespondencji mailowej.
Zarząd PSLD