Sprawozdanie i zdjęcia z kongresu IKD

27 kwietnia 2015r.

Karta_informacyjna_Kongresu_IKD[1]

W dniach 15 – 18 kwietnia 2015r. w Barcelonie odbył się doroczny kongres IKD. Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów reprezentowane było przez delegata PSLD – Ludwika Żukowskiego oraz prezesa PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego.

Zasadniczą częścią obrad kongresu były prezentacje, pytania i odpowiedzi przedstawicieli organizacji prywatnych detektywów 12 krajów Europy w zakresie problematyki warunków prawnych i faktycznych wykonywania zawodu detektywa w poszczególnych krajach Europy.

Wnioski wynikające z tej debaty potwierdziły zasadność zgłoszonej przez prezesa PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego propozycji europejskiego podejścia do ujednolicenia standardu wykonywania zawodu detektywa, co skutkować będzie uczestniczeniem przez naszego delegata w osobie adw. Ludwika Żukowskiego w procedurach prawnych mających na celu szczegółowe opracowanie przedmiotowych propozycji na przyszłoroczny kongres IKD, który odbędzie się w trzecim tygodniu kwietnia 2016r w Hamburgu (Niemcy).

Poniżej prezentujemy materiały informacyjne kongresu IKD, prezentacje organizacji z poszczególnych państw członkowskich, krótką fotorelację oraz sprawozdanie delegata PSLD mec. Ludwika Żukowskiego.

Zapraszamy do lektury.

Prezentacje członków z poszczególnych państw – w kolejności zaprezentowania

(tekst w języku angielskim)

 1. Hiszpania
 2. Polska
 3. Rumunia
 4. Wielka Brytania
 5. Francja
 6. Finlandia
 7. Słowenia
 8. Dania
 9. Portugalia
 10. Norwegia
 11. Włochy
 12. Turcja

Karta informacyjna i program kongresu IKD

Sczegółowy program kongresu IKD w formacie PDF

Fotorelacja z kongresu IKD

Prezydium Kongresu IKD w Barcelonie - Sekretarz Generalny Tony Imossi (Anglia) oraz Delegaci Francji, Hiszpanii, Finlandii , Rumunii i Polski

Prezydium Kongresu IKD w Barcelonie – Sekretarz Generalny Tony Imossi (Anglia) oraz Delegaci Francji, Hiszpanii, Finlandii , Rumunii i Polski

 

Kongres IKD - prezentacja Polski z udziałem Prezesa i Delegata PSLD

Kongres IKD – prezentacja Polski z udziałem Prezesa i Delegata PSLD

 

dr Wiesław Jan Modrakowski Prezes PSLD otwiera prezentację Polski na Kongresie IKD w Barcelonie

dr Wiesław Jan Modrakowski Prezes PSLD otwiera prezentację Polski na Kongresie IKD w Barcelonie

 

Prezes PSLD dr Wiesław Jan Modrakowski, Prezes BiD dipl. MBA kryminalistyk Lothar Mueller, Delegat PSLD adw. Ludwik Żukowski

Prezes PSLD dr Wiesław Jan Modrakowski, Prezes BiD dipl. MBA kryminalistyk Lothar Mueller, Delegat PSLD adw. Ludwik Żukowski

Sprawozdanie delegata PSLD

Pełna treść sprawozdania delegata PSLD adw. Ludwika Żukowskiego