Spotkanie integracyjne członków PSLD

10 czerwca 2015r.

Zgodnie z kalendarzem spotkań przyjętym w trakcie VII Walnego Zebrania Członków, proszę o deklarowanie udziału w spotkaniu w Bieszczadach, które odbędzie się w terminie 18-20 września 2015 roku. W trakcie spotkania odbędą się szkolenia ale głównym celem będzie integracja członków organizacji. Miejsce spotkania zostanie przekazane po zakończeniu negocjacji przez naszych kolegów zaangażowanych w organizację spotkania ( Dziękujemy “Buniowi”).

Informacje proszę przesyłać na adres: wiceprezes1@psld.pl