Podpisanie kolejnej umowy patronackiej

20 marca 2014r.

W dniu 07.03.2014r. dr Wiesław Jan Modrakowski Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów podpisał Umowę Patronacką nr 2/03/2014 ze Śląskim Centrum Edukacyjnym OŚWIATA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które reprerzentował Prezes Zarządu Pan Piotr Skrzypecki.

W dniu 14.03.2014r. Prezes Zarządu PSLD przeprowadził (nieodpłatny) wykład nt. prawnych i praktycznych aspektów wykonywania zawodu detektywa oraz uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.Z tytułu zawartej ww umowy – w związku z uruchomieniem w dniu 10.03.2014 r. pierwszego szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa – PSLD uzyskało wpływ w kwocie 1.230,00 zł.