Nowy statut zarejestrowany w KRS

06 lutego 2014r.

Informujemy, że zmiany w statucie uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków zostały już zarejestrowane i ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu dzisiejszym nowy statut Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów opublikowany został również na naszej stronie.