Kolejny kurs pod patronatem PSLD

02 października 2015r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie i Sympatycy PSLD

Uprzejmie informuję, że na podstawie Umowy nr 2/03/2014 zawartej w dniu 07.03.2014 roku przez:
Prezesa Zarządu PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego
z
Prezesem Zarządu Centrum Edukacyjne OŚWIATA Sp. z o.o. w Katowicach,
trwa już (19.09.- 04.10.2015 roku) 4 kurs szkolenia na licencję detektywa pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne udzielane nam dla naszej idei przez podinsp. policji w st. spocz. Andrzeja Machowskiego ze Stowarzyszenia Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych “HUSAR” w Katowicach.

Wszystkim uczestnikom kursów organizowanych pod patronatem PSLD życzymy wszystkiego najlepszego w ich podejmowanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych i zapraszamy do członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Licencjonowanych Detektywów.

Zachęcam wszystkich Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia do popularyzacji naszych idei w środowiskach prowadzonej działalności lub swojego zatrudnienia.