Informacje po XXIV WZC PSLD

05 kwietnia 2023r.

Warszawa, 2023-04-05

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniach 24/25.03.2023r. odbyło się walne zgromadzenie członków PSLD wraz ze szkoleniami. W czasie Walnego zgromadzenia ustalono między innymi że:

  • PSLD w najbliższym dogodnym terminie wyśle delegację na zjazd IKD w celu oceny opłacalności współpracy z ww. organizacją. Na chwilę obecną nie zauważono jakichkolwiek korzyści wynikających z takiej współpracy pomimo opłacanej corocznej składki. Niestety zaplanowany zjazd IKD który miał odbyć się w maju w Monachium został odwołany. W związku z tym zarząd czeka na wskazanie nowego terminu oraz miejsca spotkania.
  • WZC PSLD podjęło decyzję o usunięciu § 15 pkt. 1 ppkt.7 oraz § 9 pkt. 4 ppkt.1 ze Statutu PSLD. W związku z tym powstanie dodatkowy regulamin wewnętrzny określający korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu a także dodatkowe korzyści dla osób biorących aktywny udział w rozwijaniu PSLD a także uczestnictwie na WZC PSLD.
  • Należy podjąć dyskusje dotyczącą podniesienia stawki członkowskiej za przynależność do PSLD

UWAGA!

[EDIT]

W związku z powyższym bardzo prosimy o przybycie na kolejne Walne Zebranie Członków PSLD które odbędzie się w terminie o którym powiadomimy Państwa mailowo 30 dni przed planowanym spotkaniem. Omówimy na nim kwestie związane z podniesieniem składki oraz korzyści jakie wynikać będą z uczestnictwa w zjazdach PSLD. Przedstawione zostaną również dalsze działania mające na celu promocje stowarzyszenia oraz członków PSLD.

 

 

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów