Informacja z posiedzenia Zarządu PSLD – 30 czerwca 2016r.

12 lipca 2016r.

W dniu 30.06.2016 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PSLD, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Na funkcję Wiceprezesa Zarządu PSLD ds. Organizacyjnych dokonano wyboru dotychczasowego Członka Zarządu PSLD Krzysztofa Szumlasa.
 2. Przyjęto rezygnacje z funkcji:
  • Członka Zarządu PSLD – Wiesława Jodłowskiego oraz
  • Delegata PSLD do IKD Ludwika Żukowskiego.
 3. Wiceprezes Zarządu PSLD ds. Organizacyjnych na własny wniosek zobowiązał się do wystąpienia o wydanie opinii prawnej odnośnie określenia warunków przyjęcia do PSLD Mariana Szłapy w związku ze złożoną przez niego ponownie deklaracją członkowską.
 4. Na wniosek Wiceprezesa Zarządu PSLD ds. Organizacyjnych, Zarząd PSLD ustanowił nowy adres biura Zarządu PSLD: 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 3.

W dniu 30.06.2016 w Warszawie odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSLD, na którym dokonano wyboru Sądu Dyscyplinarnego PSLD w następującym składzie:

 1. Grażyna Mazurska – Przewodnicząca
 2. Agata Wrzecińska-Sarapata – Wiceprzewodnicząca
 3. Paweł Król – Sekretarz