Informacja o posiedzeniu Zarządu PSLD

23 lutego 2015r.

W dniu 20 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu PSLD. Podjęto Uchwałę o wykluczeniu z członków naszej organizacji kolegi Piotra Marczyka. Pozytywnie rozpatrzono Deklaracje jedenastu kandydatów, którzy wcześniej otrzymali rekomendacje a z częścią z nich przeprowadzono rozmowy sondażowe. Gratulujemy naszym nowym koleżankom i kolegom: Annie Miklas, Stanisławowi Bocheńskiemu, Ryszardowi Tetelewskiemu, Zbigniewowi Szynczewskiemu, Wojciechowi Wangartowi, Maciejowi Krawczykowi, Robertowi Adamowi, Marcinowi Wasilewskiemu, Krzysztofowi Wysockiemu i Wiesławowi Jodłowskiemu. Jednogłośnie podjęta został Uchwała o rekomendowaniu Walnemu Zebraniu Członków PSLD na Członka Honorowego, pana profesora Jana Widackiego. Ustalono termin Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów które odbędzie się w dniach 27 – 28 marca 2015 roku. Informacje o miejscu i szczegółach przekażemy w korespondencji rozsyłanej indywidualnie na konta mailowe członków. Informacja zostanie opublikowana także na forum dyskusyjnym. Podjęciem Uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków przystąpienie PSLD do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów, zakończyły się kilkumiesięczne rozmowy i przygotowania w tym zakresie. Omówione zostały sprawy bieżące, między innymi sposób procedowania ze skargami wpływającymi do PSLD na nieetyczne zachowania detektywów. Pozostałe informacje zostaną przekazane na Forum Dyskusyjnym.