Informacja o porządku obrad XV Walnego Zebrania Członków PSLD

19 marca 2018r.

Zarząd informuje, że w dniu 17 marca 2018 roku w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów na którym uchwałą nr 13/2018 został przyjęty porządek obrad XV Walnego Zebrania Członków PSLD w dniu 20.04.2018 roku w Hotelu MAGIELLAN w Bronisławowie.

W dniu 21.04.2018 roku odbędą się szkolenia w ramach realizaji celów statutowych § 6 pkt. 3 podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów.

  1. Szkolenie z zakresu dokumentacji prowadzonej przez Agencję Detektywistyczną
  2. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
  3. Szkolenie z obserwacji (teoretyczne)
  4. Szkolenie – nowoczesne środki techniczne

Zarząd przypomina o obowiązku przynajmniej raz w roku uczestniczenia w obradach WZC PSLD i w szkoleniach organizowanych przez PSLD, § 15 pkt. 7 Statutu.

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

 

Załącznik: porządek obrad