Informacja o nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSLD

24 maja 2016r.

Logotyp PSLD 200x200 biały

Zarząd PSLD informuje, że w dniu 17.05.2016r. zgodnie z §22 ust.3.pkt.a) Statutu PSLD, podjął Uchwałę nr 26/2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSLD:

  1. Cel: wybór Sądu Dyscyplinarnego PSLD,
  2. Termin: 30.06.2016 roku – godz. 12:00
  3. Miejsce:
    Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „MRÓWKA”
    02-957 Warszawa, ul. Przekorna 33

Zapraszamy wszystkich Członków PSLD do udziału.

Zgłoszenia uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSLD proszę nadsyłać na adres mailowy: sekretarz@psld.pl

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów