INFORMACJA o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PSLD

11 października 2016r.

Zarząd PSLD informuje, że w dniu 07.10.2016r. zgodnie z §22 ust.3.pkt.a) Statutu PSLD, podjął Uchwałę nr 40/2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSLD.

Cel:

  1. Prezentacja oferty badań oraz szkolenie w zakresie zabezpieczania i analizy śladów biologicznych do badań genetycznych oraz interpretacji wyników takich badań, w celu przybliżenia członkom PSLD biologii molekularnej i ich możliwości aplikacyjnych, które przeprowadzą w ramach podpisanej z PSLD Umowy Partnerskiej:
    • Dr n. med. Agnieszka Pilecka
    • Mgr Anna Jankowska
      z REX Company SA we Wrocławiu.
  2. Dokonanie wyborów uzupełniających do Zarządu PSLD.
  3. Dokonanie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej PSLD.

Termin:
07.11.2016 roku – godz. 11:00 – 18:00.

Miejsce:
Hotel „Na Uboczu”
02-988 Warszawa-Wilanów, ul. Jara 4A
telefon: 22 885 1352; biuro@hotelnauboczu.pl

Szczegółowy porządek obrad przesłany zostanie członkom Stowarzyszenia po 10.10.2016r.

Zapraszamy wszystkich Członków PSLD do aktywnego udziału.

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów