Informacja na temat pomocy prawnej dla członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

28 stycznia 2016r.

W zakładce Aktywna Pomoc Prawna zostały umieszczone zasady i warunki nawiązywania kontaktu w przedmiocie sprawy. Przypominamy, że umowa w tym zakresie obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 roku i upoważnionymi do korzystania z darmowej konsultacji prawnej są członkowie PSLD, którzy nie posiadają zobowiązań finansowych względem Stowarzyszenia i posiadają opłaconą składkę za dany rok kalendarzowy.

Zarząd PSLD