Grudniowe posiedzenie zarządu

15 grudnia 2014r.

W dniu 12 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Przeprowadzono dyskusję i podjęto uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia , przystąpienia do Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszającej Detektywów-IKD. Prezes, zrelacjonował przebieg spotkania z przedstawicielem IKD Lotharem Mullerem. Omówiono udział członków PSLD w Konferencji dotyczącej Prywatnej Ochrony Bezpieczeństwa.

Zarząd podjął Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia kolegi Tomasza Zabiegały i Sebastiana Frycza ( gratulujemy ). Omówiono sprawy bieżące.

Pozdrawiam,
Marian Szłapa – Wiceprezes