REGON: 120925506

NIP: 945-212-79-91

KRS: 0000326014
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Numer rachunku bankowego mBank:
84 1140 2004 0000 3802 7908 0166