Posiedzenie zarządu PSLD

26 września 2013r.

W dniu wczorajszym, tj. 25 września 2013 roku, w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Królewskiej 43, lok. 111 odbyło się posiedzenie zarządu.

Jednogłośnie przyjęto w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów kolegę Janusza Korzenia, detektywa z terenu woj. Śląskiego (gratulujemy).

O godz. 15:00 odbyło się spotkanie zarządu z urzędnikami MSW, w tym z Dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW – panem Cezarym Gawlasem. Dotyczyło ono udziału przedstawicieli stowarzyszenia w pracach nad rozporządzeniem w sprawie szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (w załączeniu do niniejszej notatki znajduje się pismo skierowane do MSW a zawierające stanowisko PSLD). Przekazany został także wniosek z prośbą o udostępnienie wykazu detektywów i podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych (W załączeniu do niniejszej notatki znajduje się pismo skierowane do MSW a zawierające stanowisko PSLD).

Ponadto poruszono bieżące sprawy organizacyjne m.in. związane z miejscem i terminem listopadowego spotkania członków stowarzyszenia. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie.

Wiceprezes Zarządu
mgr Marian Szłapa