Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

01 stycznia 2013r.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów zostało powołane na spotkaniu reprezentantów środowiska licencjonowanych detektywów z całej Polski w dniu 14 listopada 2008 roku. Niespełna pół roku później tj. 18 marca 2009 roku po spełnieniu wszystkich wymogów rejestracyjnych, Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa dokonał wpisu o nr 0000326014 do Rejestru Stowarzyszeń ustanawiając nas podmiotem prawnym.

Koncepcja powołania PSLD zrodziła się pod wpływem przeświadczenia, że nie możemy się zgadzać, aby o  naszych sprawach decydowały i informowały opinię publiczną osoby spoza środowiska, nie wykonujące zawodu detektywa, nie posiadające uprawnień do wykonywania czynności detektywistycznych oraz prowadzenia działalności w zakresie usług detektywistycznych.

W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego Zarządu serdecznie zapraszamy do wstępowania w szeregi PSLD – jedynego reprezentanta środowiska licencjonowanych detektywów w Polsce!