Pierwsze w 2014r. posiedzenie Zarządu PSLD

07 lutego 2014r.

W dniu  07 lutego  br. w Warszawie przy ul. Królewskiej 43,  odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu.

Podjęto uchwałę o wdrożeniu dokumentów formalno-prawnych  w ramach programu patronackiego nad ośrodkami szkolnymi  prowadzącymi kursy dla osób ubiegających się o licencję detektywa. W najbliższych dniach  w ramach pilotażu tego projektu przekazana zostanie umowa partnerska pierwszemu  takiemu ośrodkowi w kraju. Szczegóły dotyczące tej umowy zostaną przekazane członkom PSLD na ich indywidualne konta mailowe, po jej podpisaniu przez zainteresowanego.

W związku z wieloma zapytaniami z terenu całego kraju a także żywym zainteresowaniem środowiska detektywów i osób aspirujących do wykonywania tego zawodu, członkowie Zarządu PSLD zajęli oficjalne stanowisko w sprawie przyjmowania kandydatów w poczet członków  Stowarzyszenia. Poniżej  pełna treść zaakceptowana jednomyślnie przez  Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów:

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów zaprasza wszystkie osoby spełniające warunki statutowe  do wstępowania w szeregi  naszej organizacji.  Dotyczy to także detektywów, którzy uzyskali licencje  po 1 styczniu 2014 roku.

Ustalono między innymi, że doraźnie w posiedzeniach Zarządu PSLD,  będzie brał udział “bez prawa głosu” rzecznik prasowy Stowarzyszenia kolega Piotr Radlak, który zajmie się ponadto  moderowaniem  forum dyskusyjnego na stronie internetowej www.psld.plktóre niebawem ulegnie modernizacji oraz reaktywacji i zostanie udostępnione członkom w nieco zmienionej formie. Celem powyższego jest  wypracowanie spójnego i przejrzystego mechanizmu komunikacji z mediami i osobami  spoza Stowarzyszenia.

Podjęta została decyzja o usunięciu zakładki “PSEUDODETEKTYWI” . Na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia w najbliższych dniach pojawi się nowa zakładka zatytułowana “INTERWENCJE”. Znajdą się tam dane teleadresowe członka Zarządu d/s etyki zawodowej Eugeniusza Kazienko  a także  opisy przypadków działań detektywistycznych łamiących normy etyczno-moralne i prawne. Zmiana ta ma na celu dostosowanie nie tylko do nowej rzeczywistości prawnej w której funkcjonujemy od 1 stycznia 2014 roku ale przede wszystkim  otwarcie skutecznego kanału komunikacji  z osobami zainteresowanymi  utrzymaniem wysokich standardów  podczas wykonywania  zawodu detektywa.

W stosunku do czterech byłych członków PSLD, wdrożono procedury  polegające na przed sądowym pisemnym wezwaniu  do uregulowania zaległości pieniężnych  które posiadają wobec  Stowarzyszenia.

Przyjęty został wstępny termin Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku.

Poruszono także szereg spraw i problemów  związanych z bieżącą pracą Zarządu oraz planami na najbliższą przyszłość. Rozważana jest możliwość  zorganizowania  targów detektywistycznych w Warszawie. Na obecnym etapie trwają jednak prace  studyjne polegające na symulacji kosztów  oraz oceny możliwości logistycznych  realizacji takiego przedsięwzięcia.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

w imieniu Zarządu:
Wiceprezes mgr Marian Szłapa