Pierwsze efekty VIII WZC PSLD

12 kwietnia 2016r.

Jest pierwszy efekt VIII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Problematyką wpływu obecnych przepisów na jakość usług detektywistycznych w Polsce zainteresowaliśmy media. Obszerny artykuł autorstwa  zatytułowany Detektyw w szarej strefiezamieściła wczorajsza Rzeczpospolita. Autorka słusznie zauważa patologie z jakimi mogą zetknąć się klienci agencji detektywistycznych, kierowanych przez ludzi bez przygotowania zawodowego. Prezentuje także, rozmowę z Prezesem PSLD, z której jasno wynika jakie kroki ma zamiar podjąć Stowarzyszenie w celu poprawy jakości usług na rynku detektywistycznym. Zapraszamy do lektury artykułu pod poniższym linkiem:

Detektyw w szarej strefie – pełna treść artykułu w portalu rp.pl