Oświadczenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów w sprawie wypowiedzi medialnych przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

28 stycznia 2015r.

Warszawa, dn. 28 stycznia 2015 r.

 

Oświadczenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

W dniu 22 stycznia 2015 roku w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł „ Kiedy wynajęty przez ciebie detektyw zaszkodzi w procesie”. Pan Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stwierdził między innymi, że cyt. (…) detektyw…. będzie narzędziem służącym do gromadzenia dowodów na korzyść oskarżonego. Istnieje obawa, że także ich preparowania i tym samym utrudniania postępowania(…) w dalszym fragmencie wywiadu zawartego w niniejszym artykule pan Jacek Skała stwierdza cyt.(…) tam gdzie zbierane są dowody, zawsze pojawia się ryzyko działań nielegalnych a więc także np. nakłaniania świadków do zeznania nieprawdy lub zatajenia prawdy… detektyw może stać się narzędziem do korzystania z tej instytucji(…).

Środowisko licencjonowanych detektywów, także członków naszej organizacji, jest oburzone publiczną wypowiedzią pana prokuratora Jacka Skały. Próba profilowania całej grupy zawodowej i stygmatyzacji detektywów jako potencjalnych przestępców, po wprowadzeniu nowelizacji kodeksu postępowania karnego jest nie do zaakceptowania, nie tylko w sferze etyczno-moralnej ale także prawnej. Bez znaczenia w naszej ocenie pozostają motywacje i intencje tej kuriozalnej wypowiedzi.

Nie akceptujemy dyskursu opartego na konfabulacjach, godzącego w dobre imię detektywów i podważającego publicznie wiarygodność i uczciwość naszego środowiska zawodowego. Wyjątki od tej zasady, dotyczące rzetelności i praworządności, są udziałem każdej grupy zawodowej.

Oświadczamy, że detektywi będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, działający zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującym na terenie RP prawem, nie zdobywają dowodów sposobami nielegalnymi i nie dopuszczają się także innych przestępstw, które podpowiada panu Prokuratorowi Jackowi Skale ” wyobraźnia”.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, jedynej organizacji reprezentującej detektywów w Polsce, zwróci się z prośbą o wyjaśnienia i sprostowanie w tej sprawie.