Konieczność złożenia Oświadczenia przez Członków Stowarzyszenia

11 stycznia 2018r.

Na podstawie paragrafu 41 pkt. 1 i 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów Prezes Zarządu wyznacza Członkom Stowarzyszenia termin 14 dniowy na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oświadczenie w formie PDF do pobrania na stronie www.psld.pl w zakładce O PSLD > Członkostwo.

Wypełnione oświadczenie należy odesłać do sekretarza Stowarzyszenia.

 

Prezes Zarządu

Małgorzata Makowska