Informacja o XVII Walnym Zebraniu Członków PSLD

15 marca 2019r.

Informujemy, że w dniu 9 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, uchwałą nr 4/2019 został przyjęty porządek obrad XVII Walnego Zebrania Członków PSLD, które odbędzie się w dniu 12.04.2019 roku w Hotelu NARVIL w Serocku.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów