Informacja o XVI Walnym Zebraniu Członków PSLD

13 września 2018r.

Informujemy, że w dniu 9 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, uchwałą nr 62/2018 został przyjęty porządek obrad XVI Walnego Zebrania Członków PSLD, które odbędzie się w dniu 13.10.2018 roku w Hotelu NARVIL w Serocku.

Tego samego dnia odbędą się szkolenia w ramach realizaji celów statutowych § 6 pkt. 3 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów z zakresu: prawa gospodarczego, RODO, przedsiębiorczości i podstaw pracy detektywa na bazie przepisów prawa karnego.

Zarząd przypomina o obowiązku § 15 pkt.7 Statutu, przynajmniej raz w roku uczestniczenia w obradach WZC PSLD i w szkoleniach organizowanych przez PSLD.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

 

Porządek Obrad