Informacja o wyborach uzupełniających do zarządu PSLD

16 sierpnia 2017r.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku na  XIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, dokonano uzupełnienia składu Zarządu o dwóch nowych członków:

  1. Anna Miklas
  2. Jolanta Wisińska – Heinrichs

Nowy Zarząd składa podziękowania Członkom PSLD za przybycie i czynny udział w XIV NWZC PSLD.

Zarząd PSLD